Program

08:30 -	08:55		Kayıt
08:55 -	09:00		Açılış:  Prof. Dr. Recai Ellialtıoğlu
					
1. Oturum:		Oturum Başkanı: Prof. Dr. Süleyman Özçelik 
					
09:00 -	09:20	D01	Zafer Gedik (Sabancı Üniversitesi)
			"Yoğun Madde Ortamında Kuantum Hesaplama"
09:20 -	09:40	D02	Ekmel Özbay (Bilkent Üniversitesi)
			"Nanoplazmonik Temelli Biyosensörler ve Fotodetektörler"
09:40 -	10:00	D03	Tahir Çağın (Texas A&M Universiy)
			"{AxA'1-x}{ByB'1-y}O3 seramik bileşiklerinin termodinamik
			kararlılığı ve mekanik özellikleri üzerine"
10:00 -	10:20	D04	Yüksel Ergün (Anadolu Üniversitesi)
			"N-Yapılı Süperörgü Kızılötesi Dedektörünün Optik ve
			Elektronik Özellikleri"

10:20 -	10:50		ÇAY ARASI
					
2. Oturum:		Oturum Başkanı: Prof. Dr. Oğuz Gülseren 
					
10:50 -	11:10	D05	Mehmet Özgür Öktel (Bilkent Üniversitesi)
			"Topolojik Yalıtkan ve Sıradan Yalıtkan arası 
			Landau-Zener Geçişleri"
11:10 -	11:30	D06	Selçuk Yerci (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
			"Fotovoltaik'te Işık Yönetimi ve Hücre Modellemesi"
11:30 -	11:50	D07	Ersin Emre Ören (TOBB Üniversitesi)
			"Kuantum Nokta Oluşum Modelleri: Epitaksiyel Gerilim 
			Altındaki Filmlerin Topolojik Kararsızlıkları"
11:50 -	12:10	D08	Öznur Çakır (Yıldız Teknik Üniversitesi)
			"Mn3GaC Antiperovskit Alaşımının Yapısal ve Manyetik Özellikleri"
					
12:10 -	13:30		ÖĞLE YEMEĞİ
					
3. Oturum:		Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Parlak
					
13:30 -	13:50	D09	Cem Sevik (Anadolu Üniversitesi)
			"Düşük Boyutlu Geçiş Metali Kalkojenlerinin Termal Özellikleri"
13:50 -	14:10	D10	Emre Gür (Atatürk Üniversitesi)
			"InxGa1-xN Yarıiletken Malzemelerde Artan In Miktarının 
			Derin Seviye Kusurlarına ve Aygıt Performansına Etkileri"
14:10 -	14:30	D11	Selim Hanay (Bilkent Üniversitesi) 
			"Nanoelektromekanik Sistemlerde Moleküler Kütle ve Şekil Ölçümleri"
14:30 - 14:50	D12	Mehmet Emre Taşgın (Hacettepe Üniversitesi)
			"Plazmonik Materyallerde Doğrusal-Olmayan Optik Etkilerin 
			Fano Rezonansları ile Güçlendirilmesi"
14:50 -	15:10	D13	Umut Adem (Ankara Üniversitesi)
			"Multiferroik Malzemelerde Manyetoelektrik Çiftlenim"
					
15:10 -	16:40		ÇAY ARASI
					
4. Oturum:		Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bekir Sıtkı Kandemir
					
16:40 -	17:00	D14	Deniz Günceler (Cornell University)
			"Temel fizik kullanarak yeni enerji malzemeleri keşfetmek: 
			Lityum pillerini nasıl kararlı ve güvenli yaparız?"
17:00 -	17:15	S01	Özgür Karcı (NanoManyetik Bilimsel Cihazlar Ltd.)
			"Radyasyon Basıncı ile Yay Titreşiminin Düşük Sıcaklık 
			Atomik/Manyetik Kuvvet Mikroskobu'na Uygulanması ve Görüntü Alınması"
17:15 -	17:30	S02	Ramazan Topkaya (Gebze Teknik Üniversitesi)
			"MgO Alttaş Üzerinde Büyütülen CoO/NiFe ve CoO/Fe Filmlerinde 
			Exchange Bias Etkisi"
17:30 -	17:45	S03	Gamze Atak (Hacettepe Üniversitesi)
			"Akıllı Cam Uygulamalarının Anodik Katmanı: Elektrokromik 
			Nikel Oksit İnce Filmler"
17:45 - 18:00	S04	Nadire Nayir (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
			"Moleküler Dinamik Benzetimi ile Yalıtkan Üzerine Germanyum 
			Sisteminin İncelenmesi"  
					
18:00			POSTER ÖDÜL TÖRENİ

19:00               	AKŞAM YEMEĞİ