20. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı


          Danışma Kurulu:

Prof. Dr. Bekir Sıtkı Kandemir (Ankara Üniversitesi)
Doç. Dr. İlker Dinçer (Ankara Üniversitesi)
Doç. Dr. Eyüp Duman (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Oğuz Gülseren (Bilkent Üniversitesi)
Doç. Dr. Ceyhun Bulutay (Bilkent Üniversitesi)
Prof. Dr. Süleyman Özçelik (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet Çakmak (Gazi Üniversitesi)
Dr. Saime Şebnem Çetin (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Recai Ellialtıoğlu (Hacettepe Üniversitesi)
Doç. Dr. Mehmet Emre Taşgın (Hacettepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet Parlak (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Doç. Dr. Hande Toffoli (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)